Med anledning av ert viktiga engagemang inom endokrinologi har vi glädje att inbjuda till Endokrindagarna den 31 maj – 2 juni på Gävle Konserthus. Mötet arrangeras av Svenska Endokrinologföreningen med intressanta och lärorika föreläsningar inom klinisk endokrinologi med föreläsare från Sverige, Europa och Nordamerika samt fria föredrag och postrar. Programmet är utformat för att passa både endokrinologer, ST-läkare och endokrinsjuksköterskor.

Vi hoppas att Ni vill medverka i och stödja vårt möte. Utställningsplats kommer att finnas i direkt anslutning till föreläsningarna på Gävle Konserthus och pauser är tilltagna för att möjliggöra god kontakt mellan utställare och besökare. Vi är tacksamma för besked om ni vill delta under Endokrindagarna i Gävle 2023!

Vår hemsida www.endokrindagarna.se kommer att uppdateras med information om mötet. Det är också där ni kan göra både anmälan till konferensen och boka utställningsplats. Det finns också möjlighet att hålla företagssymposium i samband med konferensen. Kontakta vår kongressarrangör om ni har frågor eller funderingar.

Väl mött!

Programkommittén för Endokrindagarna 2023
Åke Sjöholm, Catharina Sundström, Ligia Radulescu, Georgios Stivaktakis, Daniel Espes

Kongressbyrå
MeaConsulting
Kontaktperson: Anna Ekberg
W: www.endokrindagarna.se
M: 072-565 5568
E: endokrindagarna@meaconsulting.se

© Copyright - Endokrindagarna 2023