Abstract till Endokrindagarna 2019

Skickas till abstract@endokrinologforeningen.se senast den 7 januari 2019.

Abstract skall ha en rubrik och författarnamn inklusive arbetsplats. Resten av texten får vara maximalt 2500 tecken inklusive mellanslag. Abstract får inte innehålla bilder, figurer, grafer, formler (tex upphöjt till) tabeller utan ENDAST text.

Ett pris för bästa fria föredrag (10 000 kr), bästa poster (5000 kr) och bästa fallrapport (2000 kr) kommer att utdelas.

Insända vetenskapliga abstracts kommer att bedömas och presenteras på mötet antingen i form av ett föredrag på 10 minuter följt av 5 minuters diskussion eller i form av en poster som presenteras vid en postervandring.

För övrig information kontakta: endokrindagarna2019@meaconsulting.se