Program Svenska Endokrindagarna Umeå 30 jan – 1 feb 2019

Mirjam Christ-Crain, Basel
New approaches in the differential diagnosis of diabetes insipidus

William F Young Jr., Mayo clinic
Primary aldosteronism – diagnosis and management

William F Young Jr., Mayo clinic
The Discovery of Glucocorticoid Therapy

Roy Taylor, Newcastle
Long Term Reversal of Type 2 Diabetes – Separating Metabolic from Human Factors

Lena Carlsson, Göteborg
Surgery Cure of Type 2 Diabetes

Louise Koren Dahll, Oslo
Diskordanta tyreoideaprover knepiga fall och tolkning

Jan Calissendorff, Stockholm
Tyreotoxikos och graviditet

Stefan Arver, Stockholm
Manlig hypogonadism:Polyglobuli och kardiovaskulär risk

Katarina Link, Malmö
Manlig hypogonadism: Opiater och Klinefelters syndrom

Gudmundur Johannsson, Göteborg
GH rubbningar – Akromegali och GH-brist – SYED

Marie Bixo, Umeå
Kvinnlig infertilitet – SYED

Daniel S Olsson, Göteborg
Hypofyssjukdomar och mortalitet

Pia Burman, Malmö
Varför svarar inte alla prolaktinom och somatotropinom (akromegali) på läkemedelsbehandling?

Leif Groop, Lund
Diabetessjukdomens många ansikten

Katarina Eeg Olofsson, Göteborg
Kontinuerlig glukosmätning vid typ 1 och typ 2 diabetes

Olov Rolandsson, Umeå
Diabetes och kognitiv dysfunktion – ett samband som vi kan förhindra?

Bo Carlberg, Umeå
Blodtryck – vid vilken gräns skall vi behandla och med vad?

Pär Wanby, Kalmar
Hormonella störningar vid anorexia nervosa

Christer Andersson, Umeå
Porfyri – fordomtida, nutida och framtida

Kerstin Landin, Göteborg
Turners syndrom ur ett livstidsperspektiv